Συμβουλευτική Οικογένειας

Positive Therapy

Η οικογενειακή συμβουλευτική συνήθως παρέχεται σε οικογένειες που απευθύνονται στον Σύμβουλο – Ψυχολόγο με αίτημα να επιλύσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται από ένα μέλος της οικογένειας.

Φωτεινή Μπαλή
Ψυχοθεραπεύτρια-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Επόπτρια PCA

Η οικογένεια

Η οικογενειακή συμβουλευτική συνήθως παρέχεται σε οικογένειες που απευθύνονται στον Σύμβουλο – Ψυχολόγο με αίτημα να επιλύσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται από ένα μέλος της οικογένειας. Όταν κατόπιν συζήτησης με τους γονείς της οικογένειας φανεί ότι το πρόβλημα έχει διαστάσεις και στα άλλα μέλη της οικογένειας, τότε αποφασίζεται από κοινού με τους γονείς η οικογενειακή συμβουλευτική.

Η συναισθηματικά εστιασμένη Οικογενειακή Θεραπεία (EFFT) είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση βραχυπρόθεσμης θεραπείας που σχεδιάστηκε για να ανακουφίσει την αγωνία στην οικογενειακή λειτουργία. Η ουσία της οικογενειακής θεραπείας με επίκεντρο τα συναισθήματα (EFFT) είναι να υποστηρίξει τα μέλη να αυξήσουν το ρόλο τους στην αποκατάσταση του αγαπημένου τους προσώπου από θέματα ψυχικής υγείας. Η κύρια ευθύνη του θεραπευτή είναι να υποστηρίξει τους γονείς να γίνουν ενεργοί παράγοντες επούλωσης.

Συναισθηματικά Εστιασμένη Οικογενειακή Θεραπεία (EFFT)

Η Συναισθηματικά Εστιασμένη Οικογενειακή Θεραπεία (EFFT) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και ισχυρής επικοινωνίας μέσα στις οικογένειες. Όταν όλα τα μέλη της οικογένειας αισθάνονται συναισθηματικά ασφαλή στις οικογενειακές συζητήσεις, μαζί μπορούν να συζητούν θέματα και να αποκαλύπτουν συναισθήματα. Με κάθε αίσθηση που ακούγεται και επικυρώνεται, η οικογένεια μπορεί να συνεργαστεί για να βρει λύσεις σε προβλήματα και να οικοδομήσει ατομικές σχέσεις μεταξύ όλων των μελών. Ο θεραπευτής θα προτείνει μεθόδους που θα επιτρέψουν στην οικογένεια να κατανοήσει καλύτερα ο ένας τον άλλο και να αποκαλύψει οποιαδήποτε υποκείμενα συναισθήματα που τροφοδοτούν τα αρνητικά πρότυπα.  Οι οικογένειες βγαίνουν από τις συνεδρίες EEFT εξοπλισμένες με τις τεχνικές επικοινωνίας που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση υγιών αλληλεπιδράσεων.  Με τον καιρό οι οικογένειες θα μάθουν να επικοινωνούν πιο ανοιχτά, με υγιή τρόπο,  με κάθε μέλος που εκφράζει τις ανάγκες του.

Καθώς οι οικογένειες προχωρούν μέσω της Συναισθηματικά εστιασμένης Οικογενειακής Θεραπείας, οι σχέσεις μεταξύ των μελών θα βελτιωθούν. Η οικογένεια θα δημιουργήσει έναν ισχυρότερο δεσμό ενώ θα επεξεργάζεται τα θέματα μαζί και οι βαθιές πληγές που πονούν μέσα στην οικογένεια, μπορούν τελικά να αρχίσουν να θεραπεύονται. Ο θεραπευτής θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται, μέχρις ότου η οικογένεια αποφασίσει ότι είναι άνετη και σίγουρη με τις νέες δεξιότητές της και αποφασίζει να διακόψει τις συνεδρίες με το θεραπευτή της.
Τα θέματα που μπορεί να απασχολούν μία οικογένεια είναι ποικίλα και κάθε οικογένεια είναι μοναδική καθώς τα θέματα που φέρνει διαφέρουν από των άλλων οικογενειών και επίσης ο τρόπος προσέγγισής τους διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια.
Κάποια από αυτά τα θέματα που προκαλούν συγκρούσεις αλλά και προβληματισμούς μέσα στην οικογένεια είναι λόγω της παραβατικότητας που υπάρχει από ένα παιδί, από την δυσκολία εφαρμογής ορίων στα παιδιά, από μία απώλεια που έχει συμβεί στην οικογένεια, θέματα που έχουν σχέση με εθισμούς ενός μέλους (internet, ουσίες), με διατροφικές διαταραχές (ανορεξία, βουλιμία) ενός μέλους της οικογένειας κ.ά.
Η συχνότητα των συναντήσεων είναι ανάλογη με τα προβλήματα που υπάρχουν.
Συνήθως οι συναντήσεις είναι κάθε 15 ημέρες και η διάρκειά τους είναι 2 ώρες.