Εποπτεία PCA

Ψυχολόγων και Συμβούλων ψυχικής υγείας

Positive Therapy

Απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς, Ψυχολόγους και Συμβούλους PCA.

Εποπτεία θεωρείται η διαδικασία όπου κάποιος βλέπει από μια “υψηλότερη” θέση τη δουλειά ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας με στόχο να βελτιώσει την πρακτική του και τελικά να τον βοηθήσει να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες του.

Φωτεινή Μπαλή
Ψυχοθεραπεύτρια-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Επόπτρια PCA

Τι Είναι η Εποπτεία PCA

Η εποπτεία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης, υποστήριξης και διασφάλισης της ποιότητας της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Στο πλαίσιο αυτό, η δια βίου εποπτεία της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, ως διαδικασία που προβλέπεται για τη διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας, γίνεται πιο επίκαιρη παρά ποτέ.

Η εποπτεία δεν είναι διδασκαλία ή ψυχοθεραπεία. Είναι ή πρέπει να είναι μια διαδικασία εκμάθησης.  Αλλά το είδος της μάθησης αυτής πρέπει να είναι αυτό που πηγάζει από μια θεραπευτική συνεδρία και όχι από μια σχολική τάξη. 

Η εποπτική σχέση πρέπει να είναι μια στην οποία ο φοιτητής ψυχολόγος η σύμβουλος,  δεν φοβάται, δεν νιώθει απειλή αλλά εισπράττει αποδοχή, σεβασμό και κατανόηση, έτσι ώστε και ο ίδιος ελεύθερα να αναλύει και να εξερευνά τις σχέσεις του με τους πελάτες του. Η δημιουργία αυτής της σχέσης μεταξύ επόπτη και θεραπευτή είναι προϋπόθεση για την ομαλή και επιτυχή πορεία της εποπτείας. Όσο αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη μεταξύ τους, τόσο υπάρχει βαθύτερη διερεύνηση και αποτελεσματικότητα. Η εποπτεία, με την βασική της έννοια είναι μια συνεργατική έρευνα που αποκαλύπτει τι είναι κρυμμένο ή τι δεν εχει γίνει απόλυτα κατανοητό, τόσο στην σχέση του θεραπευτή με τους πελάτες του, αλλά και στον ίδιο τον θεραπευτή.

 Η Προσωποκεντρική εποπτεία PCA (Person Centred Approach)περιγράφεται ως μια μορφή συνεργατικής έρευνας στην οποία:

Δυο άνθρωποι, ο επόπτης και ο εποπτευόμενος συνεργάζονται και συμμετέχουν σε μια προσπάθεια κατανόησης του τι ακριβώς συμβαίνει στην εποπτική σχέση αλλά ταυτόχρονα και στον ίδιο τον θεραπευτή. Αυτό δεν εστιάζει στο ποιος έχει δίκιο ή άδικο, κάτι το ποίο απαντάται συχνά σε ορισμένες περιπτώσεις εποπτείας. Εστιάζει αντίθετα στο “είναι” του θεραπευτή και πως αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας συμβουλευτικής σχέσης, βασισμένης στις βασικές συνθήκες.

Την ιδιότητα του επόπτη έχει συνήθως ένας έμπειρος επαγγελματίας ψυχικής υγείας ο οποίος έχει συνήθως πρόσθετη εκπαίδευση στην εποπτεία. Ο επόπτης είναι αυτός που θα βοηθήσει τον εποπτευόμενο να συνδέσει με τον πιο επωφελή τρόπο στοιχεία που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη του επαγγελματία, την θεωρία και την έρευνα με την πρακτική του.

 Ο επόπτης χρειάζεται να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όπου μαζί με τον εποπτευόμενο του, θα διερευνήσουν την δουλειά του δεύτερου απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Η σχέση εμπιστοσύνης, είναι απόλυτη προϋπόθεση της προόδου του εποπτευόμενου, τόσο στην επαγγελματική του ταυτότητα, όσο και στην αποτελεσματικότητά της πορείας των πελατών του.

 Ο προσωποκεντρικός επόπτης αντιλαμβάνεται τον εποπτευόμενο, ως ένα εν εξελίξει άτομο και έχει εμπιστοσύνη στην δυναμική εξέλιξης του. Ο προσωποκεντρικός θεραπευτής που είναι πρόθυμος να “δουλέψει” με τον πελάτη του σε ένα υπαρξιακό επίπεδο, θα βιώσει μια αλλαγή και ο ίδιος από αυτήν την εμπειρία – ο δε επόπτης είναι μάρτυρας σε αυτήν την αλλαγή.

Στόχος της εποπτείας

Στόχος της εποπτείας είναι οι εποπτευόμενοι να εξελίξουν  την δουλειά τους με τους πελάτες τους, να αναπτύξουν το προσωπικό στυλ δουλειάς τους και να φροντίζουν τον εαυτό τους ώστε να νοιώθουν όμορφα για την δουλειά τους, αντλώντας ικανοποίηση από αυτήν.

Επίσης άλλος ένας στόχος της εποπτείας είναι να διαχειρίζονται τα επαγγελματικά τους θέματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και επάρκεια.

 Η εποπτεία μπορεί να εξελίξει τον εποπτευόμενο σε πολλά επίπεδα. Τον βοηθά στο προσωπικό επίπεδο καθώς η επαγγελματική του ταυτότητα είναι μέρος της επάρκειας της ύπαρξής του, τον εξελίσσει στην αποτελεσματικότητα της δουλειάς του και τέλος στο να διαχειρίζεται το επάγγελμά του με ικανοποιητικό τρόπο. 

Οι επόπτες έχουν και πολύ ξεκάθαρες απόψεις για τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούν. Προφανώς, η εμπειρία και οι γνώσεις που έχει ένας επóπτης είναι βασική προϋπόθεση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει στο ρóλο αυτó, ενώ παράλληλα χρειάζεται να ενημερώνεται και να συνεχίζει να εκπαιδεύεται ο ίδιος συστηματικά. Σε επίπεδο προσωπικών δεξιοτήτων ένας επόπτης χρειάζεται να είναι επαρκής στο θέμα της συναισθηματικής ωριμότητας και της αυξημένης αυτογνωσίας για την επιτυχή εποπτεία.

 Η εποπτεία είναι μία αληθινή όαση για τους θεραπευτές στη μοναξιά που συνεπάγεται η καθημερινή άσκηση της ψυχοθεραπείας και βάλσαμο για τις δυσκολίες που προκύπτουν σε κάθε ψυχοθεραπευτική σχέση.

Τέλος είναι ηθική υποχρέωση όλων όσοι αγγίζουμε τις ψυχές άλλων ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, να γνωρίζουμε πώς να το κάνουμε σωστά και η εποπτεία είναι η διαδικασία που φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.