Θετική Γονεϊκότητα (Positive Parenting)

Positive Parenting

Ερωτήματα…..

Πως θα διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου; Πως θα αποκτήσει σωστούς τρόπους συμπεριφοράς; Τι να κάνω για να διώξω τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές;

Οι γονείς αγωνιούν για τα παιδιά τους και αναζητούν τους ενδεδειγμένους τρόπους διαπαιδαγώγησης. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν γεννήθηκε να είναι μαθημένος γονέας. Πολλές φορές καταφεύγουν στην χρήση επαίνων για να επιτύχουν μια επιθυμητή συμπεριφορά ή την χρήση τιμωριών για μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά  π.χ. «Αφού έκανες γρήγορα τα μαθήματά σου, μπορείς να παίξεις για 1 ώρα στο τάμπλετ», «Επειδή έσπασες το βάζο δεν θα πάμε στην παιδική χαρά το απόγευμα».

Όπως στα παραμύθια ο καλός στο τέλος είναι ευτυχισμένος ενώ ο κακός χάνει, έτσι και στη ζωή τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι πράξεις τους θα έχουν και τις ανάλογες συνέπειες. Οι γονείς  λοιπόν χρησιμοποιούν πολλές φορές πρακτικές βασισμένες είτε στην επιβράβευση, είτε στην τιμωρία. Τι θα γινόταν όμως αν οι γονείς δεν εφάρμοζαν την χρήση της ανταμοιβής, αλλά ούτε και την χρήση των τιμωριών;

 -Και αν το παιδί παρουσιάσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές πως θα τις αντιμετωπίσουμε;

Μέσω της θετικής διαπαιδαγώγησης. Η θετική διαπαιδαγώγηση λοιπόν ξεκινά από την γέννηση του παιδιού. Οι γονείς όταν  ανταποκρίνονται με ευαισθησία στις ανάγκες του παιδιού, θέτουν τα θεμέλια για την θετική διαπαιδαγώγηση. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά προφυλάσσονται από επιβλαβείς συνήθειες καθώς οδηγούνται από αυτή την στάση, αυτόματα μακριά από αυτές. Τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσω της θετικής ανατροφής το περιβάλλον με ασφάλεια και επικοινωνούν τις ανάγκες τους αυθόρμητα. Επίσης, η ένδειξη ενσυναίσθησης και η ομαδικότητα στην επίλυση των προβλημάτων των παιδιών είναι σημαντική. Τα παιδιά έχουν θάρρος και εμπιστοσύνη να αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους μέσω του σεβασμού και υποστήριξης των γονέων τους. Επιπλέον, η διαπαιδαγώγηση είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού και την ιδιοσυγκρασία του. Ο σεβασμός στην ιδιοσυγκρασία τους επηρεάζει με θετικό τρόπο την αντίδραση τους.

Τέλος, είναι γνωστό ότι τα παιδιά μιμούνται. Έτσι, η μίμηση των θετικών συμπεριφορών  των γονέων και των θετικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια είναι ο καταλληλότερος τρόπος διαπαιδαγώγησης σε σχέση με τις αξίες της οικογένειας.

Θετική γονεϊκότητα

Η θετική γονεϊκότητα (positive parenting)  είναι ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης,  μια εσωτερική  στάση θετικής αντιμετώπισης του γονέα, στην σχέση του με το παιδί του. Πρώτος που έθεσε τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής  διαπαιδαγώγησης χωρίς τιμωρία ήταν  Ο Thomas Gordon,ο οποίος  υπήρξε Μαθητής του Carl Rogers (1902-1987 εμπνευστή της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης αφοσιωμένο στην Ανθρωπιστική Ψυχολογία), και ίδρυσε την σχολή γονέων σύμφωνα με φιλοσοφικές και ψυχολογικές αρχές που έχουν δομηθεί σε ένα σύστημα δεξιοτήτων γονεικότητας (με αξίες σεβασμού, αποδοχής και γνησιότητας), με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Η στάση της θετικής γονεϊκότητας ενισχύθηκε  από την Θετική ψυχολογία την οποία εμπνεύστηκε ο Martin Seligman, η οποία βασίζεται στην αναζήτηση και εστίαση στα θετικά συναισθήματα και  χαρακτηριστικά , με αισιοδοξία και έμπνευση, που βοηθούν στο να αναπτυχθεί ένας υγιής, ανθισμένος,  χαρούμενος εαυτός, που έχει την δυνατότητα να  επιλύει θέματα  ευκολότερα και να ζεί καλύτερα.

Η μέθοδος της  Θετικής  Γονεικότητας  που εφαρμόζουμε στον χώρο μας, περιλαμβάνει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα από την θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση που διαθέτει.

Βασίζεται:

α) στην εκπαίδευση της πιστοποιημένης μεθόδου Th.Gordon «Εκπαίδευση του Αποτελεσματικού Γονέα» με βασικό θεωρητικό υπόβαθρο την Προσωποκεντρική θεωρία και  με ενότητες:

  • την προσεκτική ακρόαση (Ενεργητική ακρόαση), που εφαρμόζεται όταν το παιδί αντιμετωπίζει μια δυσκολία και προάγει την ενθάρρυνση του παιδιού, την δημιουργικότητα και την επάρκειά του να επιλύει μόνο του ότι το απασχολεί .
  • την εφαρμογή των ορίων με (Μήνυμα ΕΓΩ), που διατηρεί τον σεβασμό προς το παιδί, αλλά και προς τον ίδιο τον εαυτό του γονέα.
  • την επίλυση Συγκρούσεων με έναν Δημοκρατικό τρόπο, πλαισιωμένο με ποιοτικά χαρακτηριστικά Ενσυναίσθησης, Αποδοχής και Γνησιότητας.

β) στην ευαισθητοποίηση σε μια ανατροφή  Συναισθηματικής προσκόλλησης (attachment parenting)  που παρέχει γονεϊκές πρακτικές που είναι υπεύθυνες για την δημιουργία ενός ισχυρού συναισθηματικού δεσμού μεταξύ της μητέρας και του βρέφους.

γ) στην ενίσχυση της Πνευματικής Γονεϊκότητας η οποία βασίζεται στις αξίες που περνάμε στα παιδιά μας και που  διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ανάπτυξη της διάκρισης του τι είναι καλό για το παιδί και τι δεν είναι, είναι πολύ σημαντική. Σε αυτή την ενότητα στόχος είναι να βοηθήσουμε το παιδί μας να γίνει όλο και πιο συνειδητό για αυτό που αισθάνεται. Να γνωρίζει αν αυτό που επιλέγει το ωφελεί σαν ύπαρξη αλλά και σαν ένα άτομο που θέλει να συνυπάρχει αρμονικά με τους άλλους.

 Η σταδιακή εκπαίδευση στο «καλό , αγαθό και ωραίο» σε συνδυασμό με την γνώση της προστασίας του εαυτού χωρίς να βλάπτω τους άλλους, είναι νομίζω ο χρυσός κανόνας για  την ζωή.

δ)   στην ενδυνάμωση του οργανισμού του Γονέα. Ο γονέας είναι και εκείνος ένας οργανισμός που διέπεται από ανάγκες σωματικές, συναισθηματικές και πρακτικές στην καθημερινότητα. Η ενότητα αυτή περιέχει βιωματικά εργαστήρια και επιχειρεί να αφουγκρασθεί τις δυσκολίες των γονέων και να απαντήσει, αλλά επιπλέον να τις ανακουφίσει.

Η διαδικασία της ομάδας

Δουλεύουμε μαζί στενά ως ομάδα 8-10 ατόμων. Τα μέλη συμμετέχουν στο βαθμό που επιθυμούν και είναι ελεύθερα να εκφράζουν ό,τι νιώθουν ή σκέφτονται.
Δεν υπάρχουν βαθμολογίες ή διαγωνίσματα. Πέρα από τις θεωρητικές  παρουσιάσεις ,τα μέλη συμμετέχουν σε ασκήσεις, σε ανταλλαγή ρόλων και συζητήσεις, συμπληρώνουν ασκήσεις του εγχειριδίου, όπως κάποια μελέτη και εξάσκηση στις δεξιότητες εκτός τάξης. Παράλληλα γίνεται ενίσχυση του εαυτού των γονέων, με βιωματικές ασκήσεις που διευρύνουν και ανακουφίζουν τον δύσκολο ρόλο τους.

Στόχος μας είναι σε ένα κλίμα φιλοξενίας,  αποδοχής και ενσυναίσθησης, να βιώσετε τον εαυτό σας ως ένα φροντισμένο γονέα, και να πάρετε την επιστημονική κατάρτιση που θα σας προσφέρει η εκπαίδευσή αυτή.

………να μοιραστούμε το δύσκολο έργο σας, να φέρουμε την χαρά και την ευημερία στην οικογένειά σας